Семейство COBKИ, Noctuidae

Mesapamea ?secalella Remm, 1983

Mesapamea secalella Remm, 1983 Mesapamea secalella Remm, 1983
Москва, Кунцево, 25 июля 2000г. Волков В. П.
Mesapamea secalella Remm, 1983 Mesapamea secalella Remm, 1983
Моск. обл., Сергиево-Посадский р-он, д. Золотилово, 09-10 августа 2008г., на свет.
Mesapamea secalella Remm, 1983 Mesapamea secalella Remm, 1983
Моск. обл., Сергиево-Посадский р-он, д. Золотилово, 09-10 августа 2008г., из колл. Волкова В. П., на свет.

Mesapamea secalella Remm, 1983

Автор фото:
Кононова С. И.

synonyms: (from http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/)
Mesapamea secalella Remm, 1983 * Mesapamea didyma Esper, 1788