Семейство Trogossitidae (Темнотелки)Nemozoma
elongatum