Семейство Ptiliidae (Перокрылки)

Acrotrichis montandoni (Allibert, 1844)

 

 Acrotrichis montandoni (Allibert, 1844)
Автор фото: Полилов А. А. Mocква, лесопарк ТСХА, конский навоз - 23.5.2001, Длина тела 0,8 мм .
(Фотография с сайта www.zin.ru\Animalia\Coleoptera)